O vijetnamskim prasicima

Vijetnamsko prase je uglavnom naseljavala područja šuma, pašnjaka, ritova ali i močvara gde su uspešno odolevale vremenskim uslovima oštre kontinentalne klime. Poludivlja stada Vijetnamskih prasadi su šetala šumama, stepama i pašnjacima tokom cele godine, a krmače su se prasile u brlozima koje su same rijući stvarale u trščacima i duboko u žbunju.

Sve do Drugog svetskog rata bila je izuzetno tražena i zabeleženo je da je na Bečkoj stočnoj pijaci prodavano godišnje blizu stotine hiljada svinja ove rase iz Mađarske kupcima u Austriji i dr. državama. Bez problema su savlađivale na stotine km dug put od Vojvodine i Mađarske ka klanicama u Beču. Njene čekinje su korišćene za izradu četki, a najviše je bila na ceni zbog slanine i masti. Međutim, navike potrošača su se postepeno menjale, tako da je mangulica tokom 80-tih godina dovedena skoro do isčeznuća. Vijetnamsko prase je zajedno sa šumadinkom, berkširom i jorkširom učestvovala u nastajanju moravke.

Advertisements